Wat is CO2 en wat is de relatie met Covid-19?

Wat is C02?

Koolstofdioxide of CO2 is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Mensen ademen zuurstof (O2) in en koolstofdioxide (CO2) uit. Maar de mens produceert eveneens lichaams- en geurstoffen door de stofwisseling van ons lichaam. Deze stoffen zijn quasi rechtstreeks gelinkt met de concentratie aan CO2. Je merkt het niet als je zelf in de ruimte zit, maar wanneer je een slecht verlucht lokaal binnenkomt, valt een muffe geur meteen op. 

Een te hoge CO2-concentratie in de lucht heeft een negatieve invloed op concentratie en comfort en leidt tot hoofdpijn en vermoeidheid. Ziekteverzuim wordt ook in relatie gebracht met slechte luchtkwaliteit, en vormt een risico voor bedrijven.

De CO2-grenswaarde voor CO2 voor werkplaatsen bijvoorbeeld ligt op 900 ppm.
De CO2 waarde buiten bedraagt 400-450 ppm naargelang de nabijheid van een stad. Voor een centrum kan dit oplopen tot 800 ppm. Zowel voor woningen, bedrijven, winkels, scholen, kinderdagverblijven wordt aangeraden regelmatig te verluchten met 100% verse buitenlucht aan de hand van een CO2 meter.

Een werkplaats wordt verplicht voldoende maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit gezond te houden. Deze grens kan overschreden raken door de aanwezigheidsgraad, activiteitsgraad, geen of slechte verluchting of ontbreken van ventilatie.

< 900 ppm: goeie luchtkwaliteit en voldoende verluchting

900 – 1200ppm ppm: luchtkwaliteit onder risico, neem maatregelen tot verluchting

> 1200 ppm: slechte luchtkwaliteit, risicovol, intensieve verluchting vereist

De relatie met Covid-19?

Het is bewezen dat Covid-19 meer aanwezig is in slecht verluchte plaatsen. Daar waar meer partikels & aerosollen rond dwarrelen. Aangezien een lage CO2 duidt op goeie verluchting, en omgekeerd hoge CO2 op slechte verluchting, is hiermee de link gelegd. 
Hou met andere woorden het CO2 niveau onder controle, verlucht genoeg, en hou Covid-19 buiten

Bron: REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020