In deze tekst belicht Expert Christian van Leeuw, preventie adviseur arbeidshygiëne het ventileren van de binnenruimtes essentieel als essentiële maatregel tegen Covid-19 . Maar ook los van de coronapandemie zijn de normen daarvoor opgenomen in de Codex Welzijn op het werk. De missie van Hola Comfort is dan ook om aan de slag te gaan om met CO2-meters en het Airteq online monitoring platform aircheqonline, om de binnenluchtkwaliteit te evalueren. 

De doelstelling is uiteraard ventileren en verluchten, maar hoe hard het nodig is, hoeveel men moet verluchten, daar kan meten toe bijdragen.  

 

Een CO2-meter is de ideale gids om goed te ventileren

In deze tekst belicht Expert Christian van Leeuw, preventie adviseur arbeidshygiëne het ventileren van de binnenruimtes essentieel als essentiële maatregel tegen Covid-19 . Maar ook los van de coronapandemie zijn de normen daarvoor opgenomen in de Codex Welzijn op het werk. De missie van Hola Comfort is dan ook om aan de slag te gaan om met CO2-meters en het Airteq online monitoring platform aircheqonline, om de binnenluchtkwaliteit te evalueren. 

De doelstelling is uiteraard ventileren en verluchten, maar hoe hard het nodig is, hoeveel men moet verluchten, daar kan meten toe bijdragen.  

 

Bron: Idewe, 7 december 2021, link: https://www.idewe.be/-/co2-meting 

Ventileren kan zowel door natuurlijke (vensters en deuren openzetten) als door mechanische ventilatie, of door een combinatie van beide. Om na te gaan of de verluchting volstaat bij de beoogde bezettingsgraad, kunnen simulaties uitgevoerd worden. Een nauwkeurigere manier is om CO2-metingen uit te voeren. Een betrouwbare CO2-meter is al te koop vanaf 150 euro. Om niet in elk lokaal een CO2-meter te moeten plaatsen, kan u homogene groepen maken van lokalen met een vergelijkbare maximale bezetting en eenzelfde ventilatie, oriëntatie of volume.

 

Wat zijn de minimale eisen voor een CO2-meter?

  • Een niet-dispersief infrarood (NDIR)-sensor.
  • Een meetbereik van minstens 0 tot 3000 ppm (meeste gaan tot 5000 ppm).
  • Een maximale afwijking van ≤ 5% van de gemeten waarde (≤ 3% is uiteraard beter, maar ook duurder).
  • Instelbare visuele alarmgrenzen (groen, oranje, rood)

Interessante opties: 

  • Aanvullend geluidsalarm
  • Datalogging via SD-kaart of connectie met PC of smartphone
  • Model op netstroom i.p.v. batterij
  • Mogelijkheid tot montage aan de muur
  • Zelf-kalibrerende functie

Hoe gaat u te werk?

Check eerst de CO2-concentratie in de buitenlucht. 

Die varieert in functie van het type omgeving en van de verkeersdrukte tussen 350 en 600 ppm. De buitenlucht bevat normaal rond de 400 ppm CO2. Corrigeer de grenzen voor binnenlucht mocht de buitenconcentratie daarvan afwijken.

 

Stel de alarmen in als uw CO2-meter dat toelaat: 

De meter geeft < 800 ppm aan (of < 400 ppm boven de buitenluchtconcentratie): groen scherm.

De meter geeft 800-1000 ppm aan (of 400 tot 600 ppm boven de buitenluchtconcentratie): oranje scherm.

De meter geeft > 1000 ppm aan (of > 600 ppm boven buitenluchtconcentratie): rood scherm.

Plaats de meter zo centraal mogelijk in de ruimte.

In eenvoudige ruimtes, zoals vierkante of rechthoekige ruimtes: in het midden.

In complexere ruimtes, zoals L-vormige: voer verschillende metingen uit, telkens centraal in elk onderdeel van de ruimte.

Plaats de sensor niet naast een deur of raam.

Voorzie voldoende afstand tussen de meter en de werknemers zodat er geen interferentie is tussen de direct uitgeademde lucht van de WN en de sensor.

Hoogte van de sensor:

Voor zittende beroepen: sensor op 1,1 m.

Voor staande beroepen: sensor op 1,7 m.

Voor een mix van beroepen: sensor op 1,1 m.

Vanaf code oranje moet u maatregelen nemen om niet in het rood te komen.

Meer ventileren of tegen een hoger debiet.

Een pauze inlassen buiten het lokaal (en bijkomend ventileren).

De bezetting van de ruimte verminderen

Bijkomende risicoverlagende ingrepen

Het is belangrijk te beseffen dat het meten van de CO2 een kortetermijnoplossing is. De Codex Welzijn op het werk voorziet dat u voor bijkomende risicoverlagende ingrepen op korte, middellange of lange termijn een actieplan met tijdspad opmaakt, met onder meer een risicoanalyse van de luchtinstallaties. Streven naar conformiteit met de REHVA-richtlijnen is daarbij aangewezen.

Volgende CO2 meters zijn conform en geschikt voor scholen en kantoren

Wat kan online monitoring voor uw zaak of school betekenen?

online monitoring

Online monitoring met Aircheqonline maakt jouw binnenlucht inzichtelijk. Met het online monitoring platform heb je altijd en overal eenvoudig inzicht in het binnenklimaat. Onze slimme sensoren geven je naast helder inzicht ook advies over welke maatregelen je zelf kunt nemen om het binnenklimaat te verbeteren. 

Wij bieden laagdrempelige en betrouwbare (monitoring) oplossingen om je gebouw slimmer te maken en CO2 te besparen. Met aantrekkelijke prijzen vanaf 8 €/sensor per jaar.

Volg de ontwikkelingen op jouw werkplek !

Op het platform vind je eveneens een QR code van de ruimte terug. Bij het scannen krijgt een bezoeker of aanwezig persoon een virusindex te zien met de gemeten waardes van die ruimte. Handig toch?

Gratis demo: Check dan zeker onze Aircheqonline demo