luchtkwaliteit

De voordelen van online inzicht in je luchtkwaliteit

online monitoring

De drempelwaarde voor CO2 in werkomgevingen bedraagt

0 ppm

Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe slechter de aandacht, meer de kans op sufheid, 
vermoeidheid, hoofdpijn en dus verlies in productiviteit en hoger absenteïsme. 

Meten is weten, maar monitoren zet aan tot het nemen van correcte maatregelen. Stop dus met gissen!

Wat is online inzicht in je luchtkwaliteit?

CO2 meten aan de hand van een CO2 meter werkt uitstekend voor een snelle actie. Beperking is dat deze sensor slechts de aanwezige personen bewust maakt, en niet analyseert of geen georganiseerde opvolging toelaat.

We meten uiteraard met sensoren. De meettoestellen worden permanent opgesteld per ruimte, en meten naast CO2 ook vocht, temperatuur en geluid (voor aanwezigheid). Deze metingen worden doorgestuurd naar een cloud. In een online platform wordt de data via een dashboard visueel gemaakt, die men 24/7 en van om even welke locatie kan inkijken en analyseren. Aan de hand van deze data kunnen correcte analyses en vervolgacties worden gemaakt. Je krijgt o.a. volgende informatie:

 • inzicht in de parameters van je binnenlucht van alle ruimtes 
  inzicht van verschillende locaties via afstand
 • een waarschuwing bij overschrijding van ingestelde drempelwaardes
 • inzicht in aanwezigheid en bezetting (bvb. van vergaderruimtes)
 • relaties tussen gemeten parameters (CO2 vs. temperatuur)
 • inzichten in de gemeten parameters 
 • verbanden tussen geprobeerde acties en de resultaten hiervan 
 • automatische of manuele rapportages voor preventie dossiers

Online monitoring is geschikt voor

 • Facility managers
 • Preventieadviseurs
 • Gebouweigenaars- en beheerders
 • Real-estate managers
 • Schooldirecteurs
 • Bedrijfsleiders

 • HR-managers
 • Restauranthouders
 • Winkeluitbaters
 • Sportinstructeurs
" Hoe gezond is de luchtkwaliteit op onze verschillende afdelingen? - Hoe vaak wordt actief verlucht? - Werkt de ventilatie voldoende? - Wordt de ruimte voldoende gespoeld bij het openen van de ramen? - Zijn de klachten over het binnenklimaat wel gegrond? - Met hoeveel personen kan een vergaderzaal benut worden? "
Jouw Preventie Adviseur