Continu een gezond binnenklimaat? CO2 monitoring biedt je inzicht en controle.

Goede verluchting is de sleutel om de binnenluchtkwaliteit te bewaren en om de overdracht van bacteriën en virussen zoals COVID-19 te reduceren. Vooral op plaatsen waar personen langere tijd aanwezig zijn of waar een grotere bezetting is zoals klaslokalen, kantoren, fitnesscentra, is het belangrijk om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Dankzij CO2 meters die zijn verbonden via Wifi en waarbij data wordt bijgehouden op een online dashboard krijgen beheerders, preventieadviseurs, gebouwverantwoordeijken, facility managers een goed inzicht van het gebruik van verschillende ruimtes of locaties. Via notificatie wordt men op de hoogte gesteld indien kritieke waardes worden overschreden, of evalueert men periodiek de rapporten m.b.t. comfort en luchtkwaliteit. Krijg inzicht in je luchtkwaliteit, neem de juiste maatregelen en creëer een optimaal binnenklimaat!

De voordelen van CO2 monitoring

care

De wettelijk verplichte drempelwaarde voor CO2 in werkomgevingen bedraagt 900 ppm. Bij overschrijding van deze drempelwaarde ben je als werkgever verplicht je werknemers te beschermen door het nemen van maatregelen voor verluchting. Start dus met inzicht te verwerven in je binnenlucht.

Interesse in een gratis analyse van jouw binnenluchtkwaliteit
op kantoor, in de sportclub, of in de klas?

Een gratis dienst voor bedrijven, scholen, sportclubs, kinderdagverblijven, op zoek naar een correct inzicht in de binnenlucht.
  • Gratis gebruik van onzeTouch luchtkwaliteitsensor voor een periode van 1 week, met zicht op CO2 productie, de temperatuur en luchtvochtigheid.
  • Een advies over de mogelijks te ondernemen maatregelen voor betere verluchting
  • 24/7 iInzicht in je luchtkwaliteit via het online Aircheqonline monitoringplatform
  • Achteraf een analyse gebaseerd op de verworven data, met advies over de mogelijkheden voor een gezonde binnenluchtkwaliteit.
Meer weten, Neem dan contact via volgend inschrijvingsformulier.